Kontakt bezpośredni

 

601 72 64 46
iwona.kozlicka@epoczta.pl
dr Iwona Koźlicka

 

Oświadczenie RODO

Oświadczenie RODO Upoważnienie

 

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest Konsens Iwona Koźlicka.